ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВАСИЛІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО"

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК освітянських термінів налічує понад 310 понять і термінів, а також тлумачення слів і словосполучень, які стосуються освітнього процесу.

Під час складання словника використані закони України, постанови Кабінету Міністрів України, інші законодавчі та підзаконні акти станом на 01.07.2022р.

Розрахований на педагогічних працівників, здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, учнів загальноосвітніх закладів та широке коло читачів, яких цікавить сучасна освіта.

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК освітянських термінів розміщений за посиланням