ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВАСИЛІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО"

Колектив ентузіастів-однодумців

                                       Якісна освіта з гуманним спрямуванням – це насамперед високопрофесійні педагогічні кадри.

Педагогічний колектив коледжу спрямовує свою роботу на створення належних умов для якісного засвоєння здобувачами освіти навчального матеріалу, для розвитку здібностей і формування особистості.

Аналіз кадрового забезпечення свідчить про те, що з кожним навчальним роком спостерігається підвищення професійного рівня педагогів.

Педагогічний колектив працює над проблемою “Удосконалення інформаційно-цифрових компетентностей учасників
освітнього процесу шляхом втілення новітніх методик в умовах дистанційного навчання”.

З метою зростання фахової майстерності викладачів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем коледжу організовано роботу циклових комісій, методоб’єднання кураторів навчальних груп, затверджено проблеми, над якими працюють циклові комісії.

Викладачам притаманні високий професіоналізм, постійний новаторський пошук, фантазія і творчість.

Їх педагогічна майстерність розкривається в творчому використанні ефективних методів і сучасних засобів педагогічної взаємодії зі здобувачами освіти у кожній конкретній навчально-виховній ситуації.

У нашому педагогічному колективі вдало поєднуються мудрість і досвід майстрів з енергією, завзяттям, ініціативою молодих викладачів.

Пріоритетом діяльності педагогічного колективу,  є створення інноваційного освітнього середовища як основи формування ключових професійних компетентностей майбутніх фахівців через оновлення комплексів навчально-методичного забезпечення, системного впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, ефективних методик, підвищення методичного рівня та професійної майстерності викладацького складу,  навчання в аспірантурі, стажування на кафедрах Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, на фахових підприємствах, та інших  закладів післядипломної  освіти.

Адреса: вул. Жуковського, 66, м.Запоріжжя, Запорізька область


0683122257

@gmail.com