ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВАСИЛІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО"

Аналіз результатів опитування здобувачів освіти ВСП “Василівський коледж ТДАТУ” щодо використання штучного інтелекту в освітньому процесі 2023-2024

Аналіз результатів опитування здобувачів освіти щодо дотримання норм академічної доброчесності у ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”