ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВАСИЛІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО"

Аналіз результатів опитування здобувачів освіти щодо якості освітнього процесу та якості викладання ветеринарних дисциплін

у ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”, 2024 рік

Аналіз результатів опитування батьків здобувачів освіти ВСП “Василівський фаховий коледж ТДАТУ”щодо якості освітнього
процесу та якості викладання навчальних дисциплін 2022-2023

Аналіз результатів опитування роботодавців (стейкхолдерів) щодо якості підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 211 “Ветеринарна медицина” у ВСП ” Василівський коледж ТДАТУ” 2023 -2024

Аналіз результатів опитування здобувачів освіти щодо якості освітнього процесу та якості викладання навчальних дисциплін у ВСП ” Василівський коледж ТДАТУ” 2022-2023

Зовнішня система оцінювання якості освіти

Внутрішня система оцінювання якості освіти