ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВАСИЛІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО"

Графік освітнього процесу на 2022-2023 навчальний рік

Графік освітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН  ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВСП “ВАСИЛІВСЬКИЙ  КОЛЕДЖ ТДАТУ”

Спеціальність 081 Право

Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія

Спеціальність 072 Фінанси,банківська справа та фондовий ринок