ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВАСИЛІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО"

Положення про ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

План роботи педагогічної ради коледжу ВСП “Василівський коледж ТДАТУ” на 2022-2023 навчальний рік

План роботи ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» на 2022-2023 навчальний рік

План роботи ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» на 2023-2024 навчальний рік

Положення про преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам та грошової винагороди педагогічним працівникам ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

ПОЛОЖЕННЯ про академічні відпустки та повторне навчання у ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ВИПАДКІВ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) У ВСП «ВАСИЛІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТДАТУ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ про виборчу комісію з проведення виборів директора

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ У ВСП «ВАСИЛІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТДАТУ»

ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір на посаду директора відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу)

ПОЛОЖЕННЯ про користування гуртожитками ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ у ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення, переривання, відрахування, поновлення та надання академічної відпустки студентам

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИЖНІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ у ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»

ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»

ПРАВИЛА призначення та виплати стипендій у ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 2023-2028 ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний план здобувача фахової передвищої освіти ВСП”Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про академічну різницю, перезарахування, зарахування навчальних дисциплін ВСП”Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів фахової передвищої освіти, педагогічних працівників та співробітників ВСП”Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про організацію контролю і оцінювання результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти ВСП”Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про заочну форму навчання ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про стейкхолдерів ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про відділення ВСП “Василівський коледж ТДАТУ” 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення атестації здобувачів освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії у ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про порядок організації та проведення опитувань учасників освітнього процесу у ВСП ” Василівський коледж ТДАТУ”

Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу у ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

ПОЛОЖЕННЯ про Педагогічну раду “ВСП Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про розроблення та оформлення освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти у ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про організацію освітнього процесу у ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про порядок і процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про оцінювання залишкових знань здобувачів фахової передвищої освіти ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про порядок проведення директорського контролю якості знань за тестовими технологіями у ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни у ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про академічну мобільність ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Правила внутрішнього трудового розпорядку у ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про виховну роботу ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про практичну підготовку здобувачів освіти ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про електронний навчальний курс ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Порядок  формування рейтингу педагогічних працівників ВСП “Василівський коледж ТДАТУ” 

Положення про бібліотеку ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Положення про приймамальну комісію ВСП “Василівський коледж ТДАТУ” 2024р