ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВАСИЛІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО"

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються

Сертифікати про акредитацію

Положення про ВСП “Василівський коледж ТДАТУ”

Стратегія розвитку

Звіти про діяльність керівника закладу освіти